Belangrijke juridische mededelingen
   
  EUROPA > Europese Commissie > Landbouw > Plattelandsontwikkeling 2000-2006
Plattelandsontwikkeling   verticale lijn  

Plattelandsontwikkeling: Rechtsgrondslagen

 • Verordening (EG) Nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen [pdf]
 • Verordening (EG) Nr. 2603/1999 van de Commissie van 9 december 1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad voorziene steun voor plattelandsontwikkeling [pdf]
  • Verordening (EG) nr. 568/2003 van de Commissie van 28 maart 2003 houdende rectificatie van de Engelse en de Nederlandse versie van Verordening (EG) nr. 2603/1999 tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad voorziene steun voor plattelandsontwikkeling [pdf]
 • Verordening (EG) Nr. 445/2002 van de Commissie van 26 februari 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) [pdf]
  • Verordening (EG) nr. 567/2003 van de Commissie van 28 maart 2003 houdende rectificatie van de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse versie van Verordening (EG) nr. 445/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) [pdf]
  • Verordening (EG) nr. 963/2003 van de Commissie van 4 juni 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 445/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) [pdf]
 • Verordening (EG) nr. 1783/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) [pdf]
 • Verordening (EG) Nr. 817/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) [pdf]
  verticale lijn  

Welkom

Achtergrond

Regelgeving

Publicaties

Toezicht en evaluatie

Nieuwe Lidstaten

INFORMATIE PER LAND

horizontale lijn

Leader+
Leader+


Landbouw I Plattelandsontwikkeling I Bovenkant pagina