Oikeudellinen huomautus
   
  EUROPA > Euroopan komissio > Maatalous > Maaseudun kehittäminen 2000-2006
Maaseudun kehittäminen   pystyviiva  

Maaseudun kehittäminen: EU:n lainsäädäntö

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta [pdf]
  • Tiivistelmät en (SCADplus)
 • Komission asetus (EY) N:o 2603/1999, annettu 9 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 säädettyä maaseudun kehittämistukea koskevista siirtymäsäännöistä [pdf]
  • Komission asetus (EY) N:o 568/2003, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2003, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 säädettyä maaseudun kehittämistukea koskevista siirtymäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2603/1999 englannin- ja hollanninkielisen toisinnon oikaisemisesta [pdf]
 • Komission asetus (EY) N:o 445/2002, annettu 26 päivänä helmikuuta 2002, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [pdf]
  • Komission asetus (EY) N:o 567/2003, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 445/2002 englannin-, espanjan-, italian-, kreikan-, portugalin-, saksan-, suomen- ja tanskankielisen toisinnon oikaisemisesta [pdf]
  • Komission asetus (EY) N:o 963/2003, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 445/2002 muuttamisesta [pdf]
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1783/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta [pdf]
 • Komission asetus (EY) N:o 817/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [pdf]
  pystyviiva  

Kotisivu

Taustaa

Lainsäädäntö

Julkaisut

Seuranta ja arviointi

Uudet jäsenvaltiot

MAAKOHTAISET TIEDOT

horisontaaliviivain

Leader+
Leader+


Maatalous I Maaseudun kehittäminen I Sivun alkuun