Vigtige juridiske meddelelser
   
  EUROPA > Europa-Kommissionen > Landbrug > Udvikling af landdistrikterne 2000-2006
Udvikling af landdistrikterne   linie  

Udvikling af landdistrikterne: EU-logivning

 • Rådets forordning (EF) Nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger [pdf]
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 2603/1999 af 9. december 1999 om overgangsregler for støtte til udvikling af landdistrikterne som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 [pdf]
  • Kommissionens forordning (EF) nr. 568/2003 af 28. marts 2003 om berigtigelse af den engelske og nederlandske udgave af forordning (EF) nr. 2603/1999 om overgangsregler for støtte til udvikling af landdistrikterne som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 [pdf]
 • Kommisonens forordning (EF) Nr. 445/2002 af 26. februar 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) [pdf]
  • Kommissionens forordning (EF) nr. 567/2003 af 28. marts 2003 om berigtigelse af den danske, engelske, finske, græske, italienske, portugisiske, spanske og tyske udgave af forordning (EF) nr. 445/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) [pdf]
  • Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2003 af 4. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 445/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) [pdf]
 • Rådets forordning (EF) nr. 1783/2003 af 29. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) [pdf]
 • Kommisonens forordning (EF) Nr. 817/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) [pdf]
  linie  

Hjem

Baggrund

Lovgivning

Publikationer

Overvågning og evaluering

Nye medlemsstater

LANDEFILER

vandret lineal

Leader+
Leader+


Landbrug I Udvikling af landdistrikterne I Top