Vem är vem

I ”Vem är vem” finns information och kontaktinformation för organisationer och personer som arbetar i Leader+. Inledningsvis finner du här på europeisk nivå observationsorganet för Leader+ och dess Contact Point, varigenom du kan nå personer och lära dig mer om de olika arbetsinsatser dessa gör inom initiativet Leader+.

På nationell nivå är det förvaltningsmyndigheterna i medlemsstaterna som förvaltar Leader+-programmet. Med dem arbetar de nationella nätverksenheterna, som är drivande i nätverket och bidrar till att underlätta samarbete och utbyte av erfarenheter och kunskap bland de lokala aktionsgrupperna (LAG). När det är möjligt grupperas LAG-grupperna efter nationella eller regionala program och annars i bokstavsordning.