Kdo je kdo

Rubrika ‘Kdo je kdo’ nudi informacije in kontaktne podatke organizacij in ljudi, ki delajo na področju Leader+. Na evropski ravni prek Observatorija Leader+ in njegove Kontaktne točke lahko pridete v stik s posamezniki in se seznanite z različnimi deli, ki jih opravljajo v okviru pobude Leader+.

Na nacionalni ravni so organi upravljanja v različnih državah članicah, ki vodijo program Leader+. Z njimi sodelujejo Nacionalne mrežne enote, ki v okviru svoje vloge mrežnih animatorjev, pomagajo pri pospeševanju sodelovanja in izmenjave izkušenj ter znanj med Lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). LAS so, kjer je to mogoče, razvrščene na podlagi nacionalnih in/ali regionalnih programov, drugod pa po abecedi.