Cine este cine

Cine este cine vă oferă informaţii şi detalii de contact despre organizaţiile şi persoanele care lucrează în cadrul Leader+. Începând la nivel european cu Leader+ Contact Point şi cu Observatorul Leader+, puteţi accesa informaţii despre anumite persoane şi puteţi afla despre munca pe care o fac ei sub iniţiativa Leader+.

La nivel naţional există în diferite state membre autorităţile de gestiune care administrează programul Leader+, inclusiv aspectele financiare ale acestuia. Cu aceste autorităţi lucrează asociaţiile de reţele naţionale, care au rolul de animatori ai reţelei şi ajută la înlesnirea cooperării şi a schimbului de experienţă şi know-how între grupurile de acţiune locală (GAL-uri). Acolo unde sunt disponibile, GAL-urile sunt listate în funcţie de programul (programele) naţional(e) şi/sau regional(e) şi în ordine alfabetică în alte locuri.