Kas ir kas

“Kas ir kas” sniedz informāciju un kontaktadreses par organizācijām un cilvēkiem, kas darbojas Leader+. Sākot no Eiropas līmeņa ar Leader+ novērošanas centru un tā kontaktpunktu, jūs varat uzzināt par personām un viņu daudzveidīgo darbību, ko viņi veic Leader+ iniciatīvā.

Nacionālajā līmenī katrā dalībvalstī ir vadības iestāde, kas administrē Leader+ programmu. Ar to sadarbojas nacionālās tīkla vienības, kas darbojas kā savstarpējās komunikācijas atdzīvinātāji, veicina sadarbību un tehnoloģisko prasmju apmaiņu starp vietējām rīcības grupām (VRG). Kur tas ir pieejams, VRG ir sagrupētas pēc to nacionālām un/vai reģionālām programmām, un citur alfabētiskā secībā.