Kas yra kas

‘Kas yra kas’ pateikia duomenis ir kontaktinę informaciją apie Leader+ organizacijas ir darbuotojus. Pradedant nuo Leader+ Observatorijos ir jos Kontaktų punkto europiniame lygyje, galite susisiekti su atskirais asmenimis ir sužinoti apie veiklą, kuria jie užsiima pagal Leader+ iniciatyvą. Valdymo organai administruoja Leader+ programą valstybių narių nacionaliniame lygmenyje.

Kartu su jais dirba Nacionalinių tinklų padaliniai, kurie kaip tinklų skatintojai sudaro geresnes sąlygas bendradarbiavimui ir pasikeitimui patirtimi bei naujausiais pasiekimais tarp Vietinių iniciatyvinių grupių (VIG). Ten, kur jos yra, šios Vietinės veiksmo grupės yra minimos nacionalinėse ir (arba) regioninėse programose ir kituose šaltiniuose abėcėlės tvarka.