Kuka kukin on

Kuka kukin on -kohta tarjoaa tietoa ja yhteystiedot Leader+-ohjelmassa mukana oleville järjestöille ja ihmisille. Euroopanlaajuinen Leader+-observatorio ja Contact Point tarjoaa mahdollisuuden ottaa yhteyttä ohjelmassa toimiviin henkilöihin ja saada tietoa heidän Leader+-hankkeen puitteissa tekemästään työstä. Kansallisella tasolla ovat eri jäsenvaltioiden hallintoviranomaiset, jotka johtavat Leader+-ohjelmaa.

Heidän kanssaan on yhteistyössä kansallisia verkostoyksiköitä, jotka auttavat järjestämään yhteistyötä ja vaihtamaan kokemuksia ja tietotaitoa paikallisten toimintaryhmien kanssa. Paikalliset toimintaryhmät on mahdollisuuksien mukaan lueteltu kansallisten ja/tai alueellisten ohjelmien mukaan tai aakkosjärjestyksessä.