Kes on kes

‘Kes on kes’ sisaldab teavet Leader+ organisatsioonide ja seal töötavate inimeste kohta ning nende kontaktandmeid. Alustades Euroopa tasandilt Leader+ Vaatluskeskuse ja siinse Kontaktpunktiga, on teil võimalik saada teavet seal töötavate isikute kohta ning tutvuda nende erinevate tööülesannetega Leader+ algatuse raames.

Siseriiklikul tasandil juhivad Leader+ programmi erinevate liikmesriikide korraldusasutused. Nendega teevad koostööd riiklike võrgustike üksused, kes hoiavad võrgustike tööd elus ning aitavad kaasa koostöö hõlbustamisele ning kogemuste ja oskusteabe vahetamisele kohalike tegevusrühmade vahel. Vastava teabe olemasolu korral on kohalikud tegevusrühmad loetletud riiklike ja/või piirkondlike programmide alusel ning mujal on need esitatud tähestikulises järjekorras.