Hvem er hvem

‘Hvem er hvem’ indeholder oplysninger og kontaktdetaljer om organisationerne og de folk, der arbejder inden for Leader+. På EU-niveau er der først og fremmest Leader+ Observatoriet og dets Contact Point, hvor du får adgang til enkeltpersoner og får indblik i deres individuelle arbejde inden for rammerne af Leader+ initiativet.

På nationalt plan findes de forvaltningsmyndigheder i de forskellige medlemsstater, der administrerer Leader+ programmet. Disse myndigheder samarbejder med de nationale netværkscentre, der i kraft af deres rolle som drivkræfter bag netværket er med til at lette samarbejdet og udvekslingen af erfaring og knowhow blandt de lokale aktionsgrupper (LAG’er). LAG’erne står enten opført under de nationale og/eller de regionale programmer eller i alfabetisk orden.