Kdo je kdo

Kdo je kdo” vám poskytne informace a kontaktní údaje organizací a osob pracujících v rámci iniciativy Leader+. Začíná na evropské úrovni Agenturou pro sledování Leader+ a jejím Kontaktním místem. Zde se můžete dostat k jednotlivcům a dozvědět se o rozmanité práci, kterou vykonávají v rámci iniciativy Leader+.

V různých členských státech působí na národní úrovni Řídící orgány, které řídí program Leader+. S nimi spolupracují Národní síťové jednotky, jejichž cílem je oživovat síť kontaktů a přispívat k usnadnění spolupráce a výměny zkušeností a know-how mezi místními akčními skupinami (MAS). Tam, kde jsou k dispozici potřebné údaje, jsou MAS uvedeny podle národního a/nebo regionálního programu(ů), a jinde podle abecedy.