Styrkommittén

Styrkommittén övervakar hur initiativet Leader+ genomförs och utvecklas. Den sammanträder två gånger per år i Bryssel och består av företrädare för observationsorganet för Leader+, förvaltningsmyndigheterna och de nationella nätverksenheterna i de olika medlemsstaterna. Detta tvådagarsevenemang syftar inte bara till att informera om hur initiativet Leader+ utvecklas, utan erbjuder även en möjlighet att genom en rad plenarsessioner och workshops, och med hjälp av inbjudna experter, diskutera specifika aktuella intresseområden.

12 March, 2008: Leader+ Steering Committee - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

31 - 01 January, 2007: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

28 - 29 June, 2006: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting