Riadiaci výbor

Riadiaci výbor monitoruje implementáciu a napredovanie iniciatívy Leader+. Schádza sa dvakrát ročne v Bruseli a je tvorený zástupcami Observatória pre Leader+: riadiacimi orgánmi a jednotkami národnej siete z rôznych členských štátov. Toto dvojdňové stretnutie neslúži iba na informovanie o pokroku v iniciatíve Leader+, je aj príležitosťou ako prostredníctvom rady plenárnych zasadnutí a seminárov a s pomocu prizvaných odborníkov prediskutovať špecifické aktuálne oblasti záujmu.

12 March, 2008: Leader+ Steering Committee - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

31 - 01 January, 2007: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

28 - 29 June, 2006: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting