Il-Kumitat ta' Tmexxija

Il-Kumitat ta' Tmexxija jimmonitorja l-implimentazzjoni u l-progress ta' l-inizjattiva Leader+. Jiltaqa' darbtejn fis-sena fi Brussel, u huwa magħmul minn rappreżentanti minn: l-Osservatorju ta' Leader+: l-Awtoritajiet Amministrattivi; u l-Unitajiet tan-Netwerk Nazzjonali minn Stati Membri differenti. Dan l-avveniment mifrux fuq jumejn mhux biss mezz sabiex wieħed iżomm ruħu informat bil-progress ta' l-inizjattiva Leader+, iżda huwa wkoll opportunità, permezz ta' serje ta' seduti plenarji u workshops, u bl-għajnuna ta' esperti mistednin, sabiex wieħed jiddiskuti oqsma speċifiċi attwali ta' interess.

12 March, 2008: Leader+ Steering Committee - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

31 - 01 January, 2007: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

28 - 29 June, 2006: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting