Rīcības komiteja

Rīcības komiteja pārrauga, kā tiek īstenota un attīstīta Leader+ iniciatīva. Tā sanāk divreiz gadā Briselē, un tā sastāv no Leader+ novērošanas centra vadošo amatpersonu un dažādu dalībvalstu nacionālo tīkla vienību pārstāvjiem. Šī divu dienu ilgā pasākuma mērķis nav tikai saņemt informāciju par Leader+ iniciatīvas attīstību, bet tā ir arī lieliska iespēja ar uzaicināto ekspertu palīdzību plenārsēdēs un semināros apspriest konkrētu aktuālu interesējošo jomu problēmas.

12 March, 2008: Leader+ Steering Committee - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

31 - 01 January, 2007: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

28 - 29 June, 2006: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting