Priežiūros komitetas

Priežiūros komitetas stebi „Leader+“ iniciatyvos diegimą ir progresą. Jis susirenka Briuselyje du kartus per metus, komitetą sudaro šių organizacijų atstovai: „Leader+“ observatorija, vadovaujančios institucijos ir nacionaliniai tinklo atstovai iš įvairių valstybių narių. Šis dviejų dienų renginys skirtas ne tik informuoti apie „Leader+“ iniciatyvos vystymąsi, bet ir galimybė per eilę plenarinių sesijų ir seminarų, taip pat padedant pakviestiems ekspertams, aptarti specifi

12 March, 2008: Leader+ Steering Committee - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

31 - 01 January, 2007: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

28 - 29 June, 2006: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting