Ohjausryhmä

Ohjausryhmä seuraa Leader+-ohjelman toimeenpanoa ja edistymistä. Se kokoontuu kahdesti vuodessa Brysselissä ja sen jäsenet edustavat Leader+ Observatory -ryhmää, hallintovirkamiehiä ja eri jäsenmaiden kansallisia verkostoyksiköitä. Tässä kaksipäiväisessä tapahtumassa kerrotaan Leader+-ohjelman edistymisestä ja se tarjoaa samalla tilaisuuden keskustella erityisen kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista paikalle kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa täysistunnoissa ja työpajoissa.

12 March, 2008: Leader+ Steering Committee - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

31 - 01 January, 2007: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

28 - 29 June, 2006: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting