Juhtkomitee

Leader+ algatuse rakendamist ja kulgu jälgib juhtkomitee, mis tuleb kokku kaks korda aastas Brüsselis. Juhtkomiteesse kuuluvad Leader+ vaatluskeskuse, korraldusasutuste ja liikmesriikide riiklike võrgustike üksuste esindajad. See kahepäevane üritus ei ole mõeldud ainult Leader+ algatuse arenguga kursisolemiseks, vaid pakub ka võimaluse arutada mitmetel plenaaristungitel ja seminaridel osalema kutsutud ekspertide kaasabil huvipakkuvaid päevakajalisi teemasid.

12 March, 2008: Leader+ Steering Committee - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

31 - 01 January, 2007: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

28 - 29 June, 2006: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting