Řídící výbor

Řídící výbor sleduje implementaci a pokrok iniciativy Leader+. Schází se dvakrát do roka v Bruselu a skládá se ze zástupců z: agentury pro sledování Leader+: Řídících orgánů; a Národních síťových jednotek z různých členských států. Tato dvoudenní akce neslouží pouze k tomu, aby informovala o pokroku iniciativy Leader+, ale prostřednictvím řady plenárních zasedání a seminářů a za pomoci pozvaných odborníků je také příležitostí k diskuzím o specifických aktuálních oblastech zájmu.

12 March, 2008: Leader+ Steering Committee - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

31 - 01 January, 2007: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting

28 - 29 June, 2006: Joint meeting: Leader+ Steering Committee and Leader+ Observatory Seminar - Brussels / Belgium

Documents of the meeting