Publikationsmaterial

"Publikationsmaterial" innehåller inslag för en grafisk profil för initiativet Leader+ och kan vara till hjälp vid utformningen av era publikationer.

Leader+ Logo
Officiella logotyper (Leader+)

Logotypen för Leader+ (26x25px, GIF)
Logotypen för Leader+ (100x98px, GIF)
Logotypen för Leader+ (200x197px, GIF)
Logotypen för Leader+ (EPS)

Ni kan använda eps-filen för tryckta publikationer.

europa_thumb
Europaflaggan

Ni kan ladda ned EU-flaggan i jpg- och eps-format i avsnittet "EU:s symboler - Europaflaggan".

Ni kan använda eps-filen för tryckta publikationer.

guide

Grafiska specifikationer

Denna handledning är ett utdrag ur designmanualen för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling vid Europeiska kommissionen. I textavsnitten "Jordbruk" och "Landsbygdsutveckling" finns nyttig information om hur ni kan utforma era publikationer.

[PDF ]

Microsoft PowerPoint-mall

Med denna mall kan ni utforma PowerPoint-presentationer (PowerPoint 97-2003 och 95).

[PPT ]