Материали за публикации

Разделът "Материали за публикации" може да ви помогне при съставянето на вашите публикации, като ви предложи елементи от Корпоративния дизайн на инициативата Leader+.

Leader+ Logo
Официално лого (Leader+)

Лого на Leader+ (26x25px, GIF)
Лого на Leader+ (100x98px, GIF)
Лого на Leader+ (200x197px, GIF)
Лого на Leader+ (EPS)

За печатни публикации можете да използвате файл eps.

europa_thumb
Европейското знаме

Може да заредите знамето на ЕС  във формат JPG и EPS в раздел "Символи на ЕС – Европейското знаме".

За печатни публикации можете да използвате файл eps.

guide

Графични спецификации

Настоящото указание е извлечение от Наръчника по корпоративен дизайн, подготвен от ГД Земеделие и развитие на селските райони – Европейска комисия. В параграфи "Земеделие" и "Развитие на селските райони" той съдържа полезна информация за начина, по който можете да подготвите дизайна на своите публикации.

[PDF ]

Образец в MS Powerpoint

С помощта на този образец можете да подготвяте презентации в Powerpoint (Powerpoint 97-2003 и 95).

[PPT ]