Adresātu sarakst

Paldies par jūsu interesi par Leader+ novērošanas centra kontaktpunktu!

Lai iegādātos jaunāko vai iepriekšējos žurnāla numurus / labāko paraugu publikācijas, lūdzu, sūtiet ziņu pa e-pastu uz AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu, norādot precīzu kontaktinformāciju, numuru skaitu un valodu, kurā tos vēlaties saņemt. Šie pieprasījumi nenozīmē, ka tiks mainīts mūsu abonentu saraksts.

Ikviens abonents turpinās saņemt Leader+ žurnālu. Ievērojiet, ka, abonējot Leader+ žurnālu, jūs automātiski saņemsiet “labāko paraugu publikācijas”.

Lai izstātos no mūsu adresātu saraksta, lūdzu, izmantojiet “Leader+ abonēšanas vadību”: de en es fr it

Ja jūs interesē arī turpmākās Eiropas Komisijas publikācijas par lauku attīstību, lūdzu, palieciet mūsu adresātu sarakstā.