Adresář

Děkujeme vám za váš zájem o Kontaktní místo Agentury pro sledování Leader+!

O aktuální nebo dřívější vydání "Leader+ Magazine" / "Nejlepší praxe Leader+" můžete požádat zasláním e-mailu na AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu s uvedením úplných kontaktních údajů, požadovaného množství a jazykové verze. Tyto žádosti nezpůsobí změnu v našem zasílacím seznamu.

Všichni aktuální předplatitelé budou i nadále dostávat Leader+ Magazine. Pokud jste předplatitelem Leader+ Magazine, nezapomeňte prosím, že "publikace nejlepší praxe" budete dostávat automaticky.

Pro vyřazení z našeho adresáře použijte prosím "Správa předplatného Leader+" (Leader+ subscriptions management): de en es fr it

Doporučujeme Vám však setrvat v adresáři pro případ, že budete mít v budoucnu zájem odebírat publikace o rozvoji venkova Rural Development vydávané Evropskou komisí.