Publikationer: Leader+ Magazine

Sökmotor för artiklar

Tidskriften Leader+ Magazine har nu en sökmotor som ger dig möjlighet att leta efter specifika artiklar utifrån ett flertal olika kriterier, såsom land, tema, ämne, målgrupp, och 'nyckelord' såväl som ett alternativ för 'fri sökning'. Artiklar finns också tillgängliga i utskriftsversion och kan laddas ner separat i pdf-format. Artiklarna finns på engelska. Vi planerar att göra navigeringen med sökning tillgänglig på de 11 språk som var officiella EU-språk före utvidgningen.

Prenumeration

Alla aktuella prenumeranter kommer att fortsätta få Ledare + Magazine. Du kan avbryta prenumereringen från mejl-lista genom att använda "Leader + prenumereringshantering". Emellertid inbjuder vi dig att stanna kvar i vår mejl-lista ifall du är intresserad av att vi sänder dig de kommande publikationerna Rural Development som publiceras av den Europeiska Kommissionen.

För att begära aktuella eller tidigare utgåvor av magasinet, skicka ett email till: AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu där du anger fullständiga kontaktuppgifter samt antal exemplar och det språk du önskar. Dessa beställningar kommer inte att förändra vår mejl-lista.

Både aktuella och tidigare utgåvor av magasinet finns i pdf-format på upp till 22 officiella EU-språk.

Magazine 1 • 2005

Magazine 1 • 2005

Special focus: Improving the quality of life in rural areas

[PDF csdadeenesetfifrelhuitltlvnlplptskslsv ]

Magazine 2 • 2005

Magazine 2 • 2005

Special focus: Use of new know-how and new technologies

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvnlplptskslsv ]

Magazine 3 • 2005

Magazine 3 • 2005

Special focus: Adding value to local products

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvnlplptskslsv ]

Magazine 4 • 2006

Magazine 4 • 2006

Special focus: Making the best use of natural and cultural resources

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptskslsv ]

Magazine 5 • 2006

Magazine 5 • 2006

Special focus: Innovation in Leader+

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptskslsv ]

Magazine 6 • 2006

Magazine 6 • 2006

Special focus: The future of Leader

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptskslsv ]

Magazine 7 • 2007

Magazine 7 • 2007

Special focus: Networking in Leader+

[PDF bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv ]

Magazine 8 • 2007

Magazine 8 • 2007

Special focus: Governance in Leader+

[PDF bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv ]

Magazine 9 • 2008

Magazine 9 • 2008

Special focus: The legacy of Leader+

[PDF bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv ]

Magazine 10 • 2008

Magazine 10 • 2008

Special focus: Leader’s contribution to growth and sustainable development

[PDF bgcsdadeelenesetfifrhuitltlv mtnlplptroskslsv ]

Magazine 11 • 2008

Magazine 11 • 2008

Special focus: Leader achievements: A diversity of territorial experience

[PDF bgcsda deelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv ]