Publikācijas: Leader+ Magazine

Rakstu meklētājprogramma

Iepazīstoties ar Leader+ žurnālu, tagad ir iespējams izmantot meklētājprogrammu en, kas ļauj meklēt atsevišķus rakstus pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, valsts, tēma, jautājums, mērķa grupa un "atslēgas vārds", kā arī piedāvā izmantot iespēju "meklēt tekstā". Rakstus ir iespējams izdrukāt un atsevišķi lejupielādēt pdf formātā. Raksti ir pieejami angļu valodā.

Abonēšana

Ikviens abonents turpinās saņemt Leader+ žurnālu. No abonēšanas var atteikties, izmantojot “Leader+ abonēšanas vadību”. Ja jūs interesē arī turpmākās Eiropas Komisijas publikācijas par lauku attīstību, lūdzu, palieciet mūsu adresātu sarakstā.

Lai iegādātos jaunāko vai iepriekšējos žurnāla numurus, lūdzu, sūtiet ziņu pa e-pastu uz AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu, norādot precīzu kontaktinformāciju, numuru skaitu un valodu, kurā tos vēlaties saņemt. Šie pieprasījumi nenozīmē, ka tiks mainīts mūsu abonentu saraksts.

Gan jaunākais, gan arī iepriekšējie žurnāla numuri ir pieejami pdf formātā (līdz pat 22 oficiālajām ES valodām).

Magazine 1 • 2005

Magazine 1 • 2005

Special focus: Improving the quality of life in rural areas

[PDF csdadeenesetfifrelhuitltlvnlplptskslsv ]

Magazine 2 • 2005

Magazine 2 • 2005

Special focus: Use of new know-how and new technologies

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvnlplptskslsv ]

Magazine 3 • 2005

Magazine 3 • 2005

Special focus: Adding value to local products

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvnlplptskslsv ]

Magazine 4 • 2006

Magazine 4 • 2006

Special focus: Making the best use of natural and cultural resources

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptskslsv ]

Magazine 5 • 2006

Magazine 5 • 2006

Special focus: Innovation in Leader+

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptskslsv ]

Magazine 6 • 2006

Magazine 6 • 2006

Special focus: The future of Leader

[PDF csdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptskslsv ]

Magazine 7 • 2007

Magazine 7 • 2007

Special focus: Networking in Leader+

[PDF bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv ]

Magazine 8 • 2007

Magazine 8 • 2007

Special focus: Governance in Leader+

[PDF bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv ]

Magazine 9 • 2008

Magazine 9 • 2008

Special focus: The legacy of Leader+

[PDF bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv ]

Magazine 10 • 2008

Magazine 10 • 2008

Special focus: Leader’s contribution to growth and sustainable development

[PDF bgcsdadeelenesetfifrhuitltlv mtnlplptroskslsv ]

Magazine 11 • 2008

Magazine 11 • 2008

Special focus: Leader achievements: A diversity of territorial experience

[PDF bgcsda deelenesetfifrhuitltlvmtnlplptroskslsv ]