Publikationer

Här finns detaljerade uppgifter om de senaste publikationerna från Leader+-observationsorganet i pdf-format.

Kartan över de europeiska lokala aktionsgrupperna inom Leader+ ger en överblick över de områden som inbegrips och de teman som valts av de 893 LAG-grupperna i de 15 EU-länderna. Varje LAG-grupp kan identifieras av sin EU-kod (och) utifrån sitt Leader+-tema eller den kombination av teman som valts och officiellt godkänts. Nationella kartor finns i medlemsstaternas filer.

Leader+ Magazine produceras tre gånger om året och innehåller information om Leader+-projekt som har genomförts eller som håller på att genomföras. Fallstudier presenteras i enlighet med olika prioriterade teman för Leader+ från en rad medlemsstater och här kan man också få veta mer om vad som händer i de nya medlemsstaterna och när det gäller observationsorganet för Leader+. Från länken ovan erbjuder en sökmotor möjligheten att hitta specifika tidskriftsartiklar utifrån några utvalda kriterier.

Ledare + bästa praxis är en serie med fyra publikationer. Varje utgåva består av exempel insamlade av Ledare + observatorium genom EU-15 med hjälp av National Networks Units (Nationella Nätverksenheter) och Managing Authorities (Förvaltande myndigheter). Alla projekt valdes på grundval av Europeand Leader + Good Practice databas, vilken även finns tillgänglig på hemsidan.

I Flash News rapporteras regelbundet om vad som händer inom landsbygdsutveckling – både när det gäller Leader+-aktiviteter och intressant information resp. publikationer på europeisk nivå. Flash News är en bra utgångspunkt om du vill hålla dig informerad om Leader+. Flash News har en interaktiva avdelning där du kan komma med inlägg och prenumerera. På andra håll finns det också tillgång till en mängd publikationer med anknytning till landsbygdsutveckling, inklusive EU-källor och publikationer från de nationella nätverken för Leader+.

När du har valt dem, tar länkarna dig antingen direkt till sidan där dessa publikationer finns, eller till själva dokumentet i pdf-format.

 

Kartan över de europeiska lokala aktionsgrupperna inom Leader+

[PDF, 7 MB]