Publikacije

Podrobnosti o zadnjih publikacijah Leader+ Observatory v obliki PDF.

Evropski zemljevid lokalnih akcijskih skupin Leader+ ponuja pregled zajetih območij in izbranih tem 893 lokalnih akcijskih skupin v evropski petnajsterici. Vsaka tovrstna skupina ima kodo EU (in) skladno z izbrano in uradno odobreno temo ali kombinacijo tem Leader+. Nacionalni zemljevidi so na voljo v datotekah države članice.

Revija Leader+ Magazine izhaja trikrat letno in nudi informacije o zaključenih ali izvajanih projektih Leader+. V skladu z različnimi prednostnimi področji znotraj programa Leader+ so predstavljene študije primerov iz različnih držav članic, poleg tega pa se lahko seznanite tudi s tem, kaj se dogaja v novih državah članicah. Iskalni mehanizem na zgornji povezavi ponuja sredstva za iskanje določenih revijskih člankov glede na izbrane pogoje.

Najboljše prakse Leader+ so serija štirih publikacij. Vsaka izdaja vsebuje primere, ki jih je Observatorij Leader+ zbral v vseh državah EU-15 s pomočjo Nacionalnih mrežnih enot in organov upravljanja. Vsi projekti so bili izbrani na podlagi podatkovne zbirke "European Leader+ Good Practice", ki je na voljo tudi na spletnem mestu.

'‘Flash News’ ponuja redne novice o tem, kaj se dogaja na področju razvoja podeželja, tako v smislu dejavnosti znotraj programa Leader+ in zanimivih informacij ter publikacij na evropski ravni, kakor tudi o Observatoriju Leader+. To je dobro začetno mesto, kjer se lahko seznanite o programu Leader+ in ki ima svoj lastni interaktivni oddelek, kjer lahko podate svoj prispevek in se naročite. Drugje imate na voljo dostop do širokega niza publikacij v zvezi z razvojem podeželja, ki jih prispevajo viri EU in Nacionalnih mrežnih enot.

Ko izberete povezavo, se neposredno ali posredno odpre mesto s publikacijami ali dokument v obliki PDF.


Evropski zemljevid lokalnih akcijskih skupin Leader+

[PDF, 7 MB]