Publicaties

Hier volgen nadere inlichtingen over de meest recente publicaties die te verkrijgen zijn van het Leader+ Observatorium in 'pdf'-formaat.

De Europese Kaart van Leader+ Lokale Actiegroepen verstrekt een overzicht van de gebieden die worden behandeld en de onderwerpen die worden gekozen door de 893 LAG's in de EU-15. Elke LAG wordt geïdentificeerd door zijn EU-code (en) overeenkomstig het Leader+-onderwerp of combinatie van onderwerpen die werden geselecteerd en officieel goedgekeurd. Nationale kaarten zijn te verkrijgen bij de Archieven van de lidstaten.

Het Leader+ Magazine verschijnt drie keer per jaar. Het is een naslagwerk met informatie over vorige of huidige projecten in het kader van Leader+. Er worden casestudy's uit verschillende lidstaten in voorgesteld volgens de verschillende thema's van Leader+. Verder verneemt u wat er in de nieuwe lidstaten gebeurt. Via de link hierboven geeft een zoekmachine de middelen om specifieke magazine-artikels te vinden naargelang van de gekozen criteria.

'Leader+ best practices' is een reeks van vier publicaties. Elke uitgave omvat voorbeelden die de Leader+ Observatory in EU-15 verzamelde met de medewerking van de National Network Units en de Managing Authorities. Alle projecten werden geselecteerd op basis van de Europese databank van Goede Leader+-praktijken, die ook op de website beschikbaar is.

Flash News’ brengt regelmatig nieuws over de plattelandsontwikkeling, over activiteiten in het kader van Leader+, over interessante informatie en publicaties op Europees niveau en over het Leader+ Observatorium. De nieuwsbrief vormt een uitgelezen vertrekpunt voor informatie over Leader+. Bovendien is er ook een interactief deel waar u zelf aan kunt bijdragen en waar u zich ook kunt inschrijven. Elders krijgt u toegang tot een groot aantal publicaties over plattelandsontwikkeling, waaronder EU-bronnen en info van de nationale netwerkeenheden.

Na de keuze brengen deze links u ofwel direct naar de site waar die publicaties kunnen worden gevonden of naar het document zelf in pdf-formaat.

 

De Europese Kaart van Leader+ Lokale Actiegroepen

[PDF, 7 MB]