Leidiniai

Čia aprašyti naujausi leidiniai, kuriuos galima įsigyti iš Leader+ Observatorijos *.pdf formatu.

Europos Leader+ vietos veiklos grupių žemėlapis apžvelgiamos 15 ES šalių veikiančių 893 LAG (vietos veiklos grupių) atrinktos sritys ir temos. Kiekviena LAG gali būti įvardyta pagal jos ES kodą (ir) pagal atrinktą ir oficialiai patvirtintą Leader+ temą arba temų derinį. Nacionalinius žemėlapius galima peržiūrėti valstybių narių failuose.

Leader+ Magazine leidžiamas tris kartus per metus ir yra pagrindinis informacijos apie vykdomus ar užbaigtus Leader+ projektus šaltinis. Konkretūs projektai iš įvairių valstybių narių pristatomi pagal skirtingas Leader+ prioritetines temas. Čia galite gauti informaciją apie tai, kas vyksta naujosiose valstybėse narėse. Spustelėjus aukščiau pateiktą saitą paieškos mechanizmas padės rasti konkrečius žurnalo straipsnius pagal atrinktus kriterijus.

Leader+ geriausios praktikos“ yra keturių leidinių serija. Kiekvienas leidimas sudarytas iš „Leader+“ Observatorijos ES-15 surinktų pavyzdžių, padedant Nacionaliniems Tinklų Padaliniams ir Valdymo Organams. Visi projektai buvo parinkti, remiantis „European Leader+ Good Practice“ duomenų baze, kuri taip pat prieinama tinklalapyje.

Flash News teikia nuolatinę informaciją apie tai, kas vyksta kaimo vietovių vystyme – ir apie Leader+ veiklą ir įdomią informaciją bei europinio lygmens leidinius, ir apie Leader+ Observatoriją. Tai puiki vieta gauti informaciją apie Leader+; čia yra ir interaktyvus puslapis, kur Jūs galite pateikti savo informaciją ir užsiregistruoti. Kitose svetainės vietose galima pasiekti daugybę leidinių, susijusių su kaimo vietovių vystymu – tai ES šaltiniai bei Nacionalinių tinklų padalinių šaltiniai.

Pasirinkę saitą jūs pateksite tiesiai į tą tinklavietę, kur galima rasti šiuos leidinius, arba patį dokumentą *.pdf formatu.

 

Europos Leader+ vietos veiklos grupių žemėlapis

[PDF, 7 MB]