Publikationer

Her finder du detaljerede oplysninger om de sidste publikationer fra Leader+ Observatorium i pdf-format.

Oversigt over det europæiske Leader+ initiativs lokale aktionsgrupper giver en oversigt over de områder, der er dækket, og de valgte temaer i 893 LAG'er i EU 15. Hver LAG kan identificeres ved dens EU-kode (og) i overensstemmelse med Leader+ temaet eller kombinationen af valgte temaer og officielt godkendte. Der findes nationale oversigter i Medlemslandenes registre.

Leader+ Magazine udkommer tre gange om året og giver et godt overblik over informationer om gennemførte eller igangværende Leader+ projekter. Her præsenterer en række medlemsstater konkrete casestudies i relation til de forskellige prioriterede Leader+ temaer, og du kan også finde ud af, hvad der sker i de nye medlemsstater. Ovenstående link giver adgang til en søgemaskine, der giver mulighed for at finde specifikke tidsskriftsartikler efter valgte kriterier.

Leader + bedste metoder er en serie på 4 publikationer. Hver udgave er lavet ud fra eksempler samlet af Leader + Observatory gennem EU-15 med hjælp fra National Network Units og Managing Authorities. Alle projekter blev valgt på basis af den Europæiske Leader+ God Øvelsesdatabase, som også er til rådighed på hjemmesiden.

Nyhedsbrevet ‘Flash News’ indeholder konkrete nyheder om, hvad der sker inden for udviklingen af landdistrikterne både med hensyn til Leader+ aktiviteterne og relevante oplysninger og publikationer på EU-niveau samt om Leader+ Observatoriet. Det er et godt sted at starte, hvis man vil holde sig orienteret omkring Leader+, og nyhedsbrevet har sin egen interaktive sektion, hvor du kan komme med input og tilmelde dig. Andre steder er der adgang til en lang række publikationer vedrørende udviklingen af landdistrikterne, herunder fra EU-kilder samt fra de nationale netværkscentre.

Når linkene er valgt vil de føre dig enten direkte til den website, hvor disse publikationer kan findes, eller til selve dokumentet i pdf-format.

 

Oversigt over det europæiske Leader+ initiativs lokale aktionsgrupper

[PDF, 7 MB]