Publikace

Zde jsou podrobnosti o posledních dostupných publikacích Leader+ Observatory ve formátu 'pdf'.

Mapa Local Action Groups (LAG - místní akční skupiny ) evropské Leader+ nabízí přehled regionů, vybraných a tematicky setříděných z 893 LAGů v patnáctce EU. Každý LAG může být identifikován podle svého kódu EU a/nebo podle témat v Leader+, případně podle kombinace vybraných a oficiálně schválených témat. Celostátní mapy jsou dostupné v souborech členských států.

Leader+ Magazine se vydává třikrát za rok a slouží k nahlédnutí, hledáte-li informace o projektech Leader+, které se uskutečnily nebo se uskutečňují. Případové studie z celé řady členských států jsou uvedeny podle různých prioritních témat iniciativy Leader +. Kromě toho se můžete také dozvědět o tom, co se děje v nových členských státech. Z výše uvedeného odkazu lze také vyhledávat přímé odkazy na články ve sbornících, odpovídající vybranému kritériu.

Nejlepší praxe Leader+ představuje sérii čtyř publikací. Každé vydání sestává z příkladů shromážděných Leader+ Observatory v evropské patnáctce s pomocí Národních síťovacích jednotek a řídících orgánů. Všechny projekty byly vybrány na základě databáze European Leader+ Good Practice, která je k dispozici rovněž na webové stránce.

Bleskové zprávy“ poskytují pravidelné zprávy o dění v oblasti rozvoje venkova, pokud jde o aktivity v rámci iniciativy Leader+ a zajímavé informace a publikace na evropské úrovni, a o Agentuře pro sledování Leader+. Představují dobrý výchozí bod pro získání informací o iniciativě Leader+ a mají svou vlastní interaktivní sekci, do níž se můžete přihlásit a přispívat. Na jiném místě naleznete přístup k široké řadě publikací, které se vztahují k rozvoji venkova, včetně zdrojů EU, jakož i k publikacím Národních síťových jednotek.

Při výběru vás odkaz přenese přímo na stránku, kde se tyto publikace nacházejí, nebo přímo do dokumentu ve formátu pdf.

 

Mapa Local Action Groups

[PDF, 7 MB]