Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(Baza de date este acum disponibilă în: en )

Bun venit la Leader+ Monitoring Indicators Database (Baza de date pentru monitorizarea indicatorilor Leader+). Acest instrument a fost dezvoltat de Punctul de contact Leader+ Observatory pe baza datelor furnizate de Autorităţile Naţionale/Regionale de conducere Direcţiunii generale pentru AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLZARE RURALĂ (numită în continuare DG AGRI). Indicatorii au fost extraşi din baza de date europeană CAP-IDIM şi transmişi către Punctul de contact de către DG AGRI.

MIDB este structurată pe trei nivele diferite: program, naţional şi european. Fiecare nivel este afişat într-o secţiune separată. Informaţii utile pot fi, de asemenea, vizualizate şi descărcate din secţiunea “Metodologie”.

În prezent, indicatorii pentru 2003 şi 2004 sunt compleţi pentru toate cele 73 de programe Leader+. Indicatorii din 2005 sunt disponibili numai în măsură limitată.

Vă rugăm să reţineţi că intervalul de răspuns pentru anumite rezumate de raportare care includ date combinate la nivel UE poate fi mai lung. Acest lucru este cauzat de numărul mare de indicatori utilizaţi în calculaţii.

1) Nivelul programului: afişează indicatorii de monitorizare pentru 2003, 2004 şi 2005 (dacă datele aferente sunt deja disponibile) folosind structura obişnuită a tabelului inclusă în partea a II-a a documentului de lucru al Comisiei “Indicatori obişnuiţi pentru monitorizarea programelor Leader+ 2000-2006” pe care statele membre trebuie să îl depună alături de raportul privind progresele anuale. Aceste tabele pot fi descărcate în format MS Excel.

2) Niveluri naţionale şi europene: Aceste rapoarte includ rezumate ale datelor colectate de statul membru şi o selecţie de informaţii consolidate la nivelul UE. Fiecare tabel poate fi descărcat în format MS Excel. Este organizat în trei grupe principale de indicatori:

a) Prezentare LAG: Ilustrează anumite caracteristici ale LAG cu privire la profilul zonei din program în care se situează.

b) Monitorizarea financiară la nivel de acţiune: Oferă o imagine de ansamblu asupra cheltuielilor reale în comparaţie cu cele preconizate iniţial. Sunt disponibile informaţii atât referitoare la fiecare acţiune în parte, cât şi la toate acţiunile cumulate şi în ambele cazuri este inclusă o comparaţie anuală pentru 2003, 2004 şi 2005, dacă datele aferente sunt deja disponibile.

c) Implementarea proiectului: Aici există informaţii colectate cu privire la numărul de proiecte sau de destinatari finali ai plăţilor, printre alţi indicatori fizici, pentru acţiunile 1 şi 2. Aceşti indicatori pot fi afişaţi după program sau după domeniul de intervenţie şi în ambele cazuri se furnizează o comparaţie anuală pentru 2003, 2004 şi pentru 2005, dacă aceste date sunt deja disponibile. La nivelul UE, sunt afişate numai primele cinci domenii de intervenţie din punctul de vedere al cheltuielilor înregistrate şi al proiectelor iniţiate.

Cu acordul Leader+ Observatory (DG AGRI/F3), în a doua jumătate a anului 2006, Punctul de contact, în strânsă colaborare cu Birourile naţionale ale DG AGRI, au analizat indicatorii celor 73 de programe Leader+ depuşi deja de Statele membre pentru anii de raportare 2003 şi 2004.

Pe parcursul acestei proceduri s-au identificat anumite inconsecvenţe. Dacă au fost disponibile date noi sau dacă s-au putut efectua altfel de corecturi, aceste inconsecveţe au fost remediate. În multe cazuri, autorităţile naţionale/regionale au furnizat informaţii suplimentare care au permis efectuarea de corecturi, care au fost ulterior validate de DG AGRI. În alte cazuri, indicatorii au fost menţinuţi la valorile originale transmise de Statele membre.

Ca urmare a celor de mai sus, acurateţea datelor nu putea fi privită ca fiind consecventă pentru toţi 73 de indicatori de program şi/sau pentru toţi anii de raportare. Din acest motiv, pentru fiecare program (naţional sau regional) şi pentru fiecare an de raportare, acurateţea datelor a fost definită după cum urmează:

HIGH (RIDICATĂ): Nu s-au găsit inconsecvenţe sau dacă s-au găsit s-au putut efectua corecţii pe baza informaţiilor suplimentare expediate de statele membre. Datele au fost ulterior validate de DG AGRI.
MEDIUM (MEDIE): S-au găsit inconsecvenţe şi s-au putut efectua corecţii chiar şi în absenţa informaţiilor suplimentare.
LOW (SCĂZUTĂ): S-au găsit inconsecvenţe dar nu s-au putut face corecţii în lipsa noilor date. Nu au fost disponibile informaţii suplimentare.

La nivelul programului, informaţiile referitoare la acurateţea datelor sunt furnizate corespunzător printr-o bară de stare. La nivel naţional şi european, sintezele de raportare includ o evidenţiere cu portocaliu în locaţiile în care date din programe considerate ca având un nivel scăzut de acurateţe sunt utilizate în calculaţii. Aceste indicaţii sunt furnizate în scop exclusiv informativ şi nu trebuie considerate a avea caracter oficial.