Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(Az adatbázis jelenleg a következő nyelveken áll rendelkezésre: en )

Üdvözli Önt a Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB - Leader+ Monitoring Mutatók Adatbázis)! Ezt az eszközt a Megfigyelő Kapcsolattartó Pont fejlesztette ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: DG AGRI) részére, a nemzeti/regionális irányító hatóságok által beküldött adatok alapján. A mutatók az Európai CAP-IDIM adatbázis mutatóinak kivonatai, és a DG AGRI továbbítja a Kapcsolattartó pont részére.

Az MIDB a következő három szintből épül fel: program, nemzetközi és európai. Az adatbázis az egyes szinteket külön lapon jeleníti meg. A “Methodology” (Módszer) lapon hasznos információknak nézhet utána és tölthet le.

Jelenleg a 2003-as és 2004-es mutatók hiánytalanok mind a 73 Leader+ program esetén. A 2005. évi mutatók csak korlátozottan elérhetők.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az összesített adatokat tartalmazó összegző jelentések válaszideje EU-szinten lassabb lehet. Ezt a számításokhoz használt mutatók nagy száma indokolja.

1) Programszint: a Bizottság „Common Indicators for monitoring Leader+ programming 2000-2006” („A Leader+ program monitoringjának általános mutatói 2000-2006”) munkadokumentumának II-ik részében meghatározott általános táblázatszerkezetben jeleníti meg a 2003-as, 2004-es és 2005 (amennyiben már elérhető) monitoring mutatókat. A táblázatok letölthetők MS Excel formátumban.

2) Nemzetközi és európai szinteken: Ezek a jelentések az összesített adatok tagállamonkénti összegzéseit tartalmazzák, valamint válogatott konszolidált információkat EU-szinten. Minden egyes táblázat letölthető MS Excel formátumban. A rendezésük a mutatók három fő csoportja szerint történik:

a) Helyi akciócsoportok áttekintése: A helyi akciócsoportok néhány jellemzőjét mutatja be, a helyszín programterületének profiljával kapcsolatban

b) Pénzügyi monitoring cselekvési szinten: Áttekintést nyújt a megvalósult kiadásokról, összehasonlítva azokat az eredetileg tervezettekkel. Az egyes külön cselekvésekről és az összes konszolidált cselekvésről információ érhető el, és minden esetben tartalmazza a 2003-as, 2004-es és  a 2005-ös (amennyiben már elérhető) évre vonatkozó éves összehasonlítást.

c) Projekt megvalósítás: Összesített információt tartalmaz a projektek számáról és a kifizetések végleges címzetteiről, többek között az 1-es és 2-es cselekvés egyéb fizikai mutatóiról. Ezek a mutatók programonként vagy beavatkozási területenként jeleníthetők meg, mindkét esetben a 2003-as, 2004-es és (amennyiben már elérhető) a 2005-ös évre vonatkozó éves összehasonlítással. EU-szinten csak azokat a beavatkozási területeket jelenítjük meg, amelyek a megvalósított kiadások és elindult projektek szempontjából az első öt közé tartoznak.

A 2006-os év második felében, a Leader+ Megfigyelő (DG AGRI/F3) beleegyezésével, a DG AGRI országos hivatalnokaival szorosan együttműködő Kapcsolattartó pont szűrte a Tagállamok által a 2003-as és 2004-es tárgyévre benyújtott 73 Leader+ program mutatóit.

A gyakorlat során néhány visszatérő pontatlanságot azonosítottak. Ahol új adatok voltak elérhetők vagy egyéb helyesbítések fordultak elő, ott kijavították a pontatlanságokat. Számos esetben az érintett nemzeti/regionális hatóságok szolgáltak kiegészítő információval, elősegítve a helyesbítéseket, amelyeket később a DG AGRI hitelesített. Máshol a mutatók a Tagállamok által beküldött eredeti értékeket tükrözik.

A fentiek következtében az adat-megbízhatóság foka nem tekinthető következetesnek a 73 program mutatói és/vagy a különböző tárgyévek tekintetében. Ezért az egyes programok (nemzeti és regionális) és tárgyév esetén az adat-megbízhatóság fokát a következőképpen határozták meg:

HIGH (MAGAS): Nem találtak pontatlanságokat, illetve amennyiben mégis találtak, helyesbítések hajthatók végre a Tagállamok által elküldött kiegészítő információk alapján. Az adatot ezt követően a DG AGRI érvényesítette.
MEDIUM (KÖZEPES): Pontatlanságokat találtak, ám még a kiegészítő információk hiányában is végre lehetett hajtani a helyesbítéseket.
LOW (ALACSONY): Pontatlanságokat találtak, azonban új adatok hiányában nem lehetett végrehajtani a javításokat.

Nem állt rendelkezésre további információ. Az adat-megbízhatóságról programszinten az állapotsoron keresztül nyújtunk információt. Nemzeti és európai szinten az összegző jelentésekben narancssárga kiemeléssel jelöltük azokat a részeket, ahol a számításokhoz használt adatok olyan programokból származnak, amelyeket alacsony megbízhatósági fokúnak tekintünk. Ezek a mutatók csak információs célokat szolgálnak, és nem tekinthetők hivatalos közleménynek.