Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(Databasen fås aktuelt i: en )

Velkommen til Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB - Leader+ overvågningsindikator database). Dette værktøj er blevet udviklet af Leader + Observatory Contact Point på grundlag af data indgivet af National/Regional Managing autoriteter til Directorate General for AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (herefter kaldet DG AGRI).

Indikatorerne blev uddraget af European CAP-IDIM database og sendt videre til Contact Point af DG AGRI. Overvågningsindikator databasen er bygget op omkring tre niveauer: program, national og europæisk. Hvert niveau er vist med hver en separat fane. Brugbar information kan også slås op og downloades under fanen "metodologi".

På dette trin, er 2003 og 2004 indikatorerne komplette for alle 73 Leader + programmer. Indikatorerne fra 2005 er kun tilgængelige i en begrænset periode. 

Bemærk venligst at svartiden på nogle af sammendragsrapporterne inklusiv de samlede data på EU niveau kan være langsommere. Dette skyldes det høje antal af indikatorer der bruges i udregningerne.

1) Program niveau: det viser 2003, 2004 og 2005 (er allerede tilgængelige) overvågningsindikatorerne ved at bruge den almindelige tabel struktur, der er fastlagt i del II i Kommissionens arbejdsdokument "Common Indikators for monitoring Leader+ programming 2000-2006" som medlemsstaterne bliver bedt om at indgive sammen med den årlige fremgangsrapport. Disse tabeller kan downloades i MS Excel format.

2) National og europæisk niveauer: Disse rapporter inkluderer sammendrag af samlede data fra medlemsstater og et udvalg af konsolideret information på EU niveau. Hver tabel kan downloades i MS Excel format. Det er opdelt i tre hovedgrupper af indikatorer:

a) LAG oversigt: Dette illustrerer nogle karakteristika af LAG i forbindelse med profilen af programområdet, hvor de findes.

b) Finansiel overvågning ved handlings niveau: Det giver en oversigt over de forventede udgifter sammenlignet med det først programmerede. Information om hver enkelt handling og om alt konsolideret er tilgængeligt og i alle sager med en årlig sammenligning for 2003, 2004 og 2005 er allerede tilgængelige.

c) Projekt iværksættelse: Her er der samlet information om antallet af projekter eller afsluttende modtagere af betalinger, blandt andet fysiske indikatorer, for handling 1 og 2. Disse indikatorer kan vises ved hjælp af program eller ved område intervention, og i begge tilfælde med en årlig sammenligning for 2003, 2004 og 2005 er allerede tilgængelige. Ved EU niveau er der kun vist top fem område interventioner målt i virkelige udgifter og startede projekter.

Ved aftalen af Leader + Observatory (DG AGRI/F3), gennem den anden halvdel af år 2006, viste Contact Point, i tæt samarbejde med Country Desk Officers ved DG AGRI, indikatorerne af 73 Leader + programmer der allerede var indgivet af medlemsstater for de rapporterede år 2003 og 2004.

Under denne øvelse blev nogle tilbagevendende unøjagtigheder opdaget. Hvor nye data var tilgængelige eller på anden måde rettelser var mulige, blev disse unøjagtigheder rettet. I mange tilfælde sørgede de implicerede nationale/regionale autoriteter for yderligere information således ved at tillade at rettelser, som så blev godkendt af DG AGRI. Andetsteds blev indikatorer stående som originale værdier sendt videre af Medlemsstaterne.

Som et resultat af ovenstående kunne graden af dataernes pålidelighed ikke anses for at være pålidelig til de 73 program indikatorer og/eller de forskellige indberettende år. Derfor blev graden af dataens pålidelighed, for hvert program (national eller regional) og for indberettende år, defineret som følgende:

HIGH (HØJT): Ingen unøjagtigheder blev fundet eller, i det tilfælde, kunne rettelser laves på baggrund af yderligere information indsendt af Medlemsstaterne. Dataene blev så godkendt af DG AGRI.
MEDIUM: Unøjagtigheder blev fundet og rettelser var mulige selv uden yderligere information.
LOW (LAVT): Unøjagtigheder blev fundet men rettelser var ikke muligt uden nye data. Yderligere information var ikke tilgængeligt.

Ved program miveau bliver information omkring data pålidelighed derfor sørget for gennem en status bjælke. Ved national og europæisk niveau inkluderer rapport sammendrag en orange markering, hvor data fra programmer, der anses for at have en lav grad af pålidelighed, bliver brugt i udregninger. Disse indikationer bliver kun givet til informations formål og skal ikke anses for en officiel opgørelse.