Dosare ale Statelor Membre

Malta

Aceasta este o hartă a Leader+ în Uniunea Europeană. Dacă faceţi clic pe drapelul unui anume stat membru, veţi putea accesa o serie de informaţii. O foaie de calcul aferentă unei ţări vă oferă un rezumat la nivel naţional al Leader+, incluzând: data la care a fost lansat programul; principalele instituţii implicate; temele alese; finanţarea; impactul actual al Leader+ şi date relevante de contact la nivel naţional.

Există de asemenea şi o hartă care arată detalii despre GAL-uri individuale într-o anumită regiune. La acest moment, puteţi de asemenea obţine mai multe detalii despre un anume GAL utilizând legătura către baza de date GAL. De asemenea, pentru fiecare stat membru sunt afişate detalii ale programelor naţionale şi a implementării acestora.

Iniţiativa comunitară Leader+ nu este aplicată în cele zece noi state membre. În schimb, există posibilitatea de a introduce o măsură de tip Leader+, finanţată sub conducerea FEOGA pentru perioada 2004-2006, şi care face parte din programarea Fondurilor Structurale.

Această oportunitate este disponibilă doar pentru regiunile din Obiectivul 1; prin urmare, întregul teritoriu al Ciprului este exclus. Sunt şase noi state membre (Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania şi Polonia) care au optat pentru implementarea unei măsuri de tip Leader+ unde, cu excepţia relaţionării, sunt incluse toate principiile metodei Leader. Câteva dintre aceste state membre au stabilit o reţea naţională din iniţiativă proprie.

În afara sistemului de finanţare Leader, Republica Slovacă şi Slovenia au programe disponibile de dezvoltare rurală pe baza programelor comunitare, care respectă parţial principiile Leader. Cipru oferă câteva activităţi de „dobândire a aptitudinilor” pentru agenţii din mediul rural în vederea pregătirii pentru viitoarea perioadă de programe. În Malta nu este disponibilă o asemenea schemă.

În cadrul măsurii de tip Leader+, sprijinul poate fi acordat în principal pentru două tipuri de activităţi: dobândirea de aptitudini cu scopul de a pregăti comunităţile rurale pentru conceperea şi implementarea de strategii locale de dezvoltare rurală; şi implementarea de strategii teritoriale integrate de dezvoltare rurală, de tip pilot, care sunt puse la punct de grupurile de acţiune locală (GAL-uri).

GAL-urile pot fi eligibile pentru participarea la acţiuni de cooperare interteritorială şi transnaţională şi au acces la Observatorul european pentru zonele rurale. Ele concep strategii locale de dezvoltare care sunt axate pe una sau mai multe teme prioritare stabilite de Comisia UE.