Dalībvalstu faili

Šī ir karte, kurā parādīti Leader+ Eiropas Savienībā. Noklikšķinot uz katras dalībvalsts karoga, jūs varat piekļūt dažādai informācijai. Nacionālā datu lapa satur kopsavilkumu par Leader+ valsts līmenī, tai skaitā par: datumu, kurā programma tika uzsākta; galvenajām iesaistītajām institūcijām; izvēlētajām tēmām; finansēšanu; līdzšinējo Leader+ ietekmi un attiecīgajām nacionālajām kontaktpersonām.

Ir pieejama arī karte ar detalizētu informāciju par atsevišķām VRG dotajā reģionā. Šobrīd jūs varat arī saņemt sīkāku informāciju par katru VRG, izmantojot saiti uz VRG datubāzi. Ir sniegta arī detalizēta informācija par katras dalībvalsts nacionālajām programmām un to īstenošanu.

Leader+ kopienas iniciatīva desmit jaunajās dalībvalstīs nav ieviesta. Tā vietā pastāv iespēja ieviest Leader+ veida pasākumu, kuru ELVGF vadībā finansē no 2004. līdz 2006. gadam un kurš veido daļu no struktūrfondu plānošanas.

Šī iespēja ir pieejama tikai 1.paplašināšanas valstu rajonos, tādējādi, tā neattiecas uz visu Kipras teritoriju. Sešas jaunās dalībvalstis (Čehijas Republika, Igaunija. Ungārija, Latvija, Lietuva un Polija) ir izvēlējušās ieviest Leader+ tipa pasākumus, kuros ir iekļauti visi Leader metodes principi, izņemot tīklošanu. Nesaistīti ar Leader finansējumu, Slovākijas Republikā un Slovēnijā ir pieejamas uz lauku attīstības koncepciju balstītas programmas, kas daļēji atzīst Leader principus. Kipra piedāvā vairākus 'prasmju atzīšanas' pasākumus lauku ieinteresētajām pusēm, lai sagatavotos nākotnē paredzētajam programmas ieviešanas periodam. Maltā tāda sistēma nav pieejama. Leader+ tipa koncepcijas ietvaros atbalstu var piešķirt galvenokārt divu veidu pasākumiem: prasmju iegūšanai, lai palīdzētu lauku iedzīvotājiem izprast un ieviest vietējās lauku attīstības stratēģijas; un integrēto teritoriālo lauku attīstības stratēģiju ieviešanas sagatavošanai, par ko rūpējas vietējās rīcības grupas (VRG).<

VRG var iegūt tiesības piedalīties starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības pasākumos, un tām ir dota pieeja Eiropas Lauku rajonu novērošanas centram. Tās izstrādā vietējās attīstības stratēģijas, kas koncentrējas uz vienu vai vairākām prioritārajām tēmām, ko ir noteikusi ES Komisija