Valstybių narių failai

Šis žemėlapis rodo Lyderis+ Europos Sąjungoje. Spragtelėję ant bet kurios valstybės narės vėliavos, jūs galėsite gauti įvairios informacijos. Valstybės informaciniame puslapyje pateikiama Lyderis+ santrauka nacionaliniu mastu, įskaitant programos pradžios datą, pagrindines dalyvaujančias institucijas, pasirinktas temas, informaciją apie finansavimą, Lyderis+ poveikį iki šiol bei svarbią kontaktinę informaciją.

Yra ir žemėlapis, suteikiantis informaciją apie atskiras VIG konkrečiame regione. Tuo pat metu, naudodamiesi nuoroda į VIG duomenų bazę, galite gauti informacijos apie konkrečią VIG. Taip pat pateikiama informacija apie kiekvienos valstybės narės nacionalines programas ir jų įgyvendinimą.

Bendrijos iniciatyva Lyderis+ netaikoma dešimtyje naujųjų valstybių narių, tačiau yra galimybė 2004-2006 metų laikotarpiui įvesti Lyderis+ tipo priemonę, kurią finansuoja Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EAGGF) ir kuri yra struktūrinių fondų programos dalis.

Ši galimybė yra tik 1 tikslo regionams; taigi, nepatenka visa Kipro teritorija. Šešios naujosios valstybės narės (Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva ir Lenkija) pasirinko Leader+ rūšies priemonę, kai neskaitant tinklo, taikomi visi Leader metodų principai. Kai kurios šių valstybių narių savo iniciatyva įkūrė nacionalinį tinklą.

Be Leader finansavimo, Slovakija ir Slovėnija turi su kaimo plėtros bendruomene susijusias programas, kurios iš dalies atsižvelgia į Leader principus. Kipras siūlo kai kurias „įgūdžių įgavimo“ veiklas kaimo dalyviams, susijusias su pasiruošimu ateities planavimo laikotarpiui. Maltoje nėra tokių programų.

Pagal Leader+ pobūdžio priemones, finansavimas daugiausiai gali būti suteiktas dviem veiklos rūšims: įgūdžių įgavimo, kad paruoštų kaimo bendruomenes kaimo plėtros strategijų priėmimui ir įgyvendinimui ir integruotų kaimo plėtros strategijų (bandomojo pobūdžio) įdiegimui, kurias ruošia Vietinės iniciatyvinės grupės (VIG).

VIG gali būti išrinktos dalyvauti tarpteritorinio ir daugiašalio bendradarbiavimo iniciatyvose, joms suteikiama prieiga prie Europos kaimo vietovių stebėjimo tarnybos. Jie sudaro vietinės plėtros strategijas, kurios sutelkia dėmesį į vieną ar kelias prioritetines temas, kurias nustatė ES Komisija.