Jäsenvaltioiden tiedot

Tässä on kartta Leader+ -hankkeesta Euroopan unionissa. Napsauttamalla jäsenvaltion lippua pääset tarkastelemaan monenlaisia tietoja. Maakohtainen tietoisku tarjoaa tietoa Leader+:sta kansallisella tasolla ja sisältää seuraavat tiedot: ohjelman aloituspäivämäärä; tärkeimmät ohjelmaan osallistuvat toimielimet; valitut teemat; rahoitus; Leader+:n tähänastiset vaikutukset ja asiaankuuluvat kansalliset yhteyshenkilöt.

Tietoisku sisältää myös kartan, joka tarjoaa tietoa yksittäisistä paikallisryhmistä tietyllä alueella. Löydät lisätietoa haluamastasi paikallisryhmästä klikkaamalla linkkiä paikallisryhmätietokantaan. Jokaisen jäsenvaltion kohdalla tarjotaan tietoa myös kansallisista ohjelmista ja niiden toteutuksesta.

Leader+ -yhteisöaloitetta ei toteuteta kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa. Sen sijaan on mahdollista ottaa käyttöön Leader+:n tapainen toimintaohjelma, joka on EAGGF:n rahoittama kaudella 2004-2006 ja kuuluu rakennerahastoohjelmiin.

Mahdollisuus pätee vain Tavoitteen 1 alueisiin, joten koko Kyproksen alue on tämän ulkopuolella. Kuusi uutta jäsenvaltiota (Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua ja Puola) ovat valinneet toteuttaa Leader+ -tyyppisen toimenpiteen, jossa kaikki Leader+ -periaatteet ovat edustettuina verkostoitumista lukuun ottamatta. Jotkut näistä jäsenvaltioista perustivat kansalliset verkostot omasta aloitteestaan. Slovakialla ja Slovenialla on yhteisöllisiä maaseudun kehittämisohjelmia, jotka noudattavat osittain Leader+ -periaatteita, mutta ovat Leader+-rahoituksen ulkopuolella. Kypros tarjoaa eräitä taitojenkehittämistoimia maaseudun toimijoille tulevaisuuden ohjelmiin valmistautumista silmälläpitäen. Maltalla tällaista ei ole tarjolla. Leader+ -tukea tarjotaan pääasiassa kahdenlaisiin toimiin: taitojen kehittäminen maaseutuyhteisöissä, jotta ne voivat kehittää ja toteuttaa paikallisia maaseudunkehittämishankkeita; integroitujen alueellisten maaseudunkehittämisstrategioiden toteuttaminen pilottimuodossa paikallisryhmien toimesta.

Paikallisryhmien on ehtojen toteutuessa mahdollista osallistua alueiden- ja kansainvälisiin toimenpiteisiin ja heillä on pääsy Euroopan maaseutualueiden tarkkailuryhmään (European Observatory of Rural Areas). Ne laativat paikallisia kehittämisstrategioita, jotka keskittyvät yhden tai useamman Euroopan komission määräämän ensisijaisen teeman toteuttamiseen.