Landefiler

Ovenstående kort viser Leader+ i EU. Når du klikker på det enkelte medlemslands flag, er der adgang til en lang række oplysninger. Et lands dataark giver et resume af Leader+ på nationalt plan, herunder datoen for lanceringen af programmet, de vigtigste institutioner i projektet, valgte emner, finansiering, Leader+ effekt indtil dato samt relevante nationale kontakter.

Desuden ses der et kort med oplysninger om de enkelte LAG’er inden for en given region. På dette tidspunkt kan du få yderligere detaljer om en bestemt LAG ved at bruge linket til LAG-databasen. Desuden findes der for hvert land oplysninger om de nationale programmer og deres implementering.

Leader+ fællesskabsinitiativet anvendes ikke i de ti nye medlemslande. I stedet er der her mulighed for at introducere en type Leader+, der finansieres under EAGGF-vejledning i perioden 2004-2006, og som er en del af strukturfondenes program.

Denne mulighed gælder kun for Mål 1 regioner: derfor gælder den ikke for hele Cypern. Seks nye medlemsstater (Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet og Ungarn) har valgt at gennemføre en Leader+ lignende foranstaltning, der omfatter alle Leader metodeprincipperne med undtagelse af netværkssamarbejde. Nogle af disse medlemsstater har oprettet et nationalt netværk på eget initiativ.

Udenfor Leader støtteprogrammet findes der i Slovakiet og Slovenien fællesskabsbaserede programmer for udvikling af landdistrikterne, der delvist overholder Leader principperne. På Cypern findes der aktiviteter for ‘tilegnelse af færdigheder’ for aktører i landdistrikterne med henblik på forberedelse til den kommende programperiode. På Malta findes der ingen ordninger.

Under Leader+ foranstaltningen ydes der primært støtte til to typer aktiviteter: tilegnelse af færdigheder, der har til formål at forberede lokalområderne til at udarbejde og gennemføre lokale udviklingsstrategier for landdistrikterne, og gennemførelse af integrerede udviklingsstrategier for landdistrikterne på landeniveau i form af et pilotprojekt, der udarbejdes af de lokale aktionsgrupper (LAG'er).

LAG'erne kan være berettiget til at deltage i regionale og transnationale samarbejdsaktioner, og de kan få adgang til EU-observatoriet for landdistrikter. De udarbejder lokale udviklingsstrategier, der fokuserer på et eller flere af de af EU-Kommissionen fastsatte prioriterede temaer.