Bibliotek

Vår biblioteksavdelning innehåller relevanta dokument och publikationer som har ordnats runt flera teman som har med Leader+ att göra.

De här dokumenten och publikationerna har till största delen producerats av Europeiska kommissionen, Leaderobservatoriets Contact Point eller de nationella nätverksenheterna (NNU).

Biblioteket innehåller tre huvudsakliga dokumentkategorier:

Använd contact-knappen om du inte hittar den information du söker.