Bibliotēka

Mūsu bibliotēkas sadaļā atrodas svarīgi dokumenti un publikācijas par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar Leader+.

Tie ir galvenokārt Eiropas Komisijas, Leader + kontaktpunkta vai nacionālo tīkla vienību (NTV) sagatavoti dokumenti un publikācijas.

Bibliotēkas materiāli ir sagrupēti trīs galvenajās dokumentu kategorijās:

Lūdzam izmantot taustiņu „kontakti”, ja neesat atraduši meklēto informāciju.