Leader Competence Pool

(Databasen finns just nu tillgänglig på: en fr de it es nl el fi sv pt da )

Välkommen till Leader Competence Pool (LCP - Leader kompetenspool). Det här verktyget ger alla som arbetar med landsbygdsutveckling runtom i hela Europa ett verktyg genom vilket de kan hitta kollegor eller expertis på olika områden och som kan hjälpa dem oavsett vilken situation de befinner sig i.

LCP har utvecklats som ett svar på resultaten i halvtidsutvärderingen av Leader+. Denna visade att lärande-effekten mellan Leader II och Leader+ många gånger gick förlorad. Den diskuterades och utvecklades som idé med representanter för LAG-grupper, de nationella nätverken och förvaltningsmyndigheterna under seminariet för Leader+-observationsorganet i Tihany, Ungern, i november 2006.

LCP-verktyget lanserades av observationsorganets Contact Point i samarbete med förvaltningsmyndigheterna för Leader+ och de nationella nätverken, som föreslog lämpliga kandidater till att registrera sig och publicera sin respektive profil. Den här processen är nu avslutad. Det inkluderar yrkespersoner inom: LAG-förvaltning; de regionala, interregionala och nationella nätverken; och institutionella organ såsom förvaltningsmyndigheterna.

LCP ger de som är inblandade i Leader en möjlighet att beskriva sina erfarenheter och de kunskaper de tillgodogjort sig under initiativet. Den är utformad för att samla upp en del av den kunskap och det lärande som ägt rum under Leader och kompletterar mer traditionell form av rapportskrivning.

Profilerna finns tillgängliga på engelska och visas i ett databladsformat. Du kan hitta dessa datablad via sökmotorn genom att använda de urvalskriterier som tillhandahålls.