Leader Competence Pool

(podatkovna zbirka je trenutno na voljo v jeziku: en fr de it es nl el fi sv pt da )

Dobrodošli v orodju Leader Competence Pool (LCP). Orodje prinaša ljudem, ki delajo na podeželju, razvojne novosti iz celotne Evrope. S tem orodjem lahko poiščejo sebi enake ali nasvet na določenem področju.

Orodje LCP je bilo razvito na podlagi vmesnega vrednotenja Leaderja+, v katerem se je izkazalo, da učnega učinka med Leaderjem II in Leaderjem+ v mnogih primerih ni bilo. Zamisel so predstavili in razvili predstavniki lokalnih akcijskih skupin, nacionalnih mrežnih enot in organov za upravljanje novembra 2006 na seminarju Leader+ Observatory v Tihanyju na Madžarskem.

Orodje LCP je izdalo podjetje Contact Point v sodelovanju z organi upravljanja Leader+ in nacionalnimi mrežnimi enotami, ki so predlagale primerne kandidate za registracijo in objavo profilov. Postopek je zaključen. Vključeni so strokovnjaki za: upravljanje lokalnih akcijskih skupin; pokrajinske, medpokrajinske ali nacionalne mreže; institucionalni organi, na primer organi za upravljanje.

Orodje LCP omogoča vsem, ki sodelujejo pri programu Leader, da opišejo svoje izkušnje in znanja, ki so jih pridobili znotraj pobude. Namen orodja je zajeti del znanja, ki je bilo posredovano med programom Leader, in dopolniti druge, bolj tradicionalne oblike poročanja.

Profili so na voljo v angleškem jeziku in prikazani kot podatkovni listi. Podatkovne liste si lahko ogledate tako, da v iskalnem mehanizmu uporabite ponujene pogoje za izbor.