Leader Competence Pool

(De database is nu beschikbaar in het: en fr de it es nl el fi sv pt da )

Welkom tot de Leader Competence Pool (Bekwaamhedenverzameling) (LCP). Dit helpmiddel brengt aan de mensen die in plattelandsontwikkeling actief zijn in geheel Europa, een middel waarmee ze partners of experts op bepaalde gebieden kunnen vinden, en die hen kunnen helpen in om het even welke situatie.

De LCP werd ontwikkeld op basis van de resultaten van de middentijdse evaluatie van Leader+. Daaruit bleek dat het leereffect tussen Leader II en Leader+ in vele gevallen verloren gegaan was. Het werd besproken en ontwikkeld als een idee met vertegenwoordigers van LAG's, Nationale Netwerkeenheden en Bestuursoverheden gedurende het Leader+-observatieseminarie van Tihany in Hongarije in november 2006.

Het hulpmiddel LCP werd opgestart door het Contactpunt in samenwerking met de Leader+ Bestuursoverheden en de Nationale Netwerkeenheden die geschikte kandidaten voorstelden om in te schrijven en hun profielen te publiceren. Die procedure is nu afgesloten. Het omvat beroepsmensen die werken in: LAG-beheer; de regionale, interregionale of nationale netwerken; en institutionele organisaties zoals de Bestuursoverheden.

Het LCP maakt het mogelijk voor wie bij het Leader-programma betrokken was hun ervaringen en bekwaamheden te beschrijven die ze via het initiatief hebben verworven. Het heeft de bedoeling kennis en leerervaring vast te leggen die voortspruit uit Leader en het vult de andere, traditionele vormen van rapporteren aan.

De profielen zijn beschikbaar in het Engels en worden in gegevensblad-formaat weergegeven. U kunt deze gegevensbladen raadplegen via de zoekmachine gebruik makend van de selectiecriteria die worden aangeboden.