Leader Competence Pool

(Pašlaik datu bāze ir pieejama šeit: en fr de it es nl el fi sv pt da )

Laipni lūdzam Leader Competence Pool (LCP - Leader zināšanu krātuvē). Šis rīks ļauj interesentiem, kuri nodarbojas ar lauku attīstību visā Eiropā, atrast sev līdzīgos un dalīties zināšanās noteiktās jomās, kā arī palīdz risināt dažādās situācijas, ar kurām viņi sastopas.

Lēmumu par LCP izveidošanu pieņēma, izvērtējot Leader+ vidējā termiņa darbības rezultātus. Tie parādīja, ka bieži vien, īstenojot iniciatīvas Leader II un Leader+, zināšanu apmaiņa nenotika. LCP izveides ideju pārrunāja un tās īstenošanu veicināja VRG, nacionālo tīkla vienību un vadošo iestāžu pārstāvji Leader+ novērošanas centra semināra laikā Tihany pilsētā Ungārijā, 2006. gada novembrī.

LCP darbību uzsāka kontaktpunkts sadarbībā ar Leader+ vadošajām iestādēm un nacionālajām tīkla vienībām, kuras ieteica piemērotus kandidātus to profilu reģistrācijai un publicēšanai. Pašlaik šis process ir slēgts. Šo kandidātu vidū ir profesionāļi, kuri ir iesaistīti VRG vadībā, reģionu, starpreģionu vai dalībvalstu tīklos, un tādās iestādes kā vadošās iestādes.

LCP ļauj programmas Leader dalībvniekiem dalīties savā pieredzē un zināšanās, kuru viņi ir ieguvuši iniciatīvu īstenošanas laikā. LCP ir izveidota nolūkā uzkrāt programmas Leader īstenošanas laikā gūtās zināšanas un prasmes un izmantot citus tradicionālākus informācijas nodošanas veidus.

Profila informācija ir pieejama angļu valodā un tā ir izkārtota datu lapas formātā. Jūs varat piekļūt šīm datu lapām ar meklētājprogrammu, izmantojot piedāvātos atlases kritērijus.