Den europeiska databasen över lokala aktionsgrupper

(Den europeiska databasen över lokala aktionsgrupper finns för närvarande på: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Välkommen till Europeiska databasen över lokala aktionsgrupper (LAG) som ger användbar information om LAG-grupperna, t.ex. kontaktinformation; beskrivning av geografiska områden; utvecklingsstrategi och samarbete.

Informationen om varje LAG-grupp visas i ett faktablad. Du kan antingen nå dessa faktablad från sökmotorn med hjälp av de urvalskriteria som erbjuds, eller från sidan Dossier för medlemsstaterna, där en angiven LAG-grupp kan väljas utifrån dess geografiska placering på kartan över Europeiska unionen. Slutligen kan faktabladen också nås från adresslistan för LAG-grupper på sidan Vem är vem.

Informationen i databasen samlades in av Contact Point under första kvartalet 2005. LAG-grupperna i Leader+ deltog själva i granskningen och slutförandet, och slutligen hjälpte varje nationell myndighet och/eller nationell nätverksenhet till med den slutliga valideringen. I föreliggande fall redovisas ’Ännu inte validerad av de nationella myndigheterna’ i faktabladet. Annars kan informationen anses vara formellt validerad av den relevanta förvaltningsmyndigheten och/eller den nationella nätverksenheten.

Bland planerna ingår att lägga till information om lokala aktionsgrupper i de nya medlemsstaterna, allteftersom den blir tillgänglig och om möjligt enligt samma principer.

LAG-gruppens information visas på originalspråket. Icke desto mindre planeras också en sammanfattning på engelska av beskrivningen av det geografiska området som omfattas av LAG-grupperna (fysiska och socioekonomiska kännetecken) liksom utvecklingsstrategin att inkluderas i informationen som validerats av de nationella myndigheterna.