Európska databáza miestnych akčných skupín

(Európska databáza miestnych akčných skupín je momentálne dostupná v jazyku: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Vitajte v Európskej databáze miestnych akčných skupín (MAS), ktorá poskytuje užitočné informácie o samotných MAS vrátane kontaktných údajov; opisu daného územia, stratégie rozvoja a spolupráce.

Informácie o každej MAS sa zobrazujú v liste s údajmi. Listy s údajmi možno sprístupniť buď pomocou vyhľadávača za použitia poskytnutých kritérií výberu alebo zo stránky Súbory členských štátov, kde možno vybrať konkrétnu MAS na základe jej geografickej polohy na mape Európskej únie. Listy s údajmi budú napokon prístupné aj zo zoznamu adries MAS na stránke Kto je kto.

Informácie zaznamenané v databáze zhromaždil Kontaktný bod počas prvého štvrťroka 2005. Na procese revízie a kompletizácie sa spoločne zúčastňovali samotné MAS pre Leader+ a s konečným overením nakoniec pomohli aj príslušné vnútroštátne orgány alebo jednotky národnej siete. V prípade potreby sa v liste s údajmi zobrazuje odkaz „Zatiaľ neoverené vnútroštátnymi orgánmi“. V opačnom prípade sa informácie môžu považovať za oficiálne údaje overené príslušným riadiacim orgánom alebo jednotkou národnej siete.

V rovnakých riadkoch, ak to bude možné, sa takisto plánuje doplnenie informácií o miestnych akčných skupinách v nových členských štátoch, pokiaľ budú k dispozícii.

Informácie o MAS sa zobrazujú v pôvodnom znení. Medzi informácie overené vnútroštátnymi orgánmi sa však plánuje zahrnúť aj anglické zhrnutie opisu územia, ktoré MAS zastrešuje ((fyzická a sociálno-hospodárska charakteristika), a jeho rozvojová stratégia.