Baza de date europeană a Grupurilor de acţiune locală

(Baza de date europeană a Grupurilor de acţiune locală este disponibilă la momentul actual în: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Bine aţi venit la Baza de date europeană a Grupurilor de acţiune locală (GAL), care furnizează informaţii utile despre GAL-uri, incluzând: detalii de contact; descrierea teritoriului lor; strategii de dezvoltare; şi cooperare.

Informaţiile despre fiecare GAL sunt afişate într-o foaie de calcul. Puteţi accesa aceste foi de calcul fie din motorul de căutare, utilizând criteriile de selecţie oferite, fie din pagina cu dosarele statelor membre, unde puteţi selecta un anume GAL din locaţia sa pe harta Uniunii Europene. În fine, veţi putea accesa foile de calcul din lista de adrese GAL Cine este cine.

Informaţiile înregistrate în baza de date au fost culese de Contact Point în primul trimestru al anului 2005. La procesul de revizie şi completare au luat parte chiar GAL-urile Leader+ şi la final, autorităţile naţionale respective şi/sau Asociaţiile de reţele naţionale. Unde este cazul, în foaia de calcul va fi afişat mesajul „Nu a fost încă validat de autorităţile naţionale”. Altfel, informaţiile pot fi considerate validate oficial de către autoritatea de gestiune competentă şi/sau de către asociaţia de reţele naţionale.

Se intenţionează de asemenea adăugarea de informaţii despre Grupurile de acţiune locală din noile state membre pe măsură ce şi când devin disponibile, şi acolo unde este posibil, pe aceleaşi linii.

Informaţiile despre GAL sunt afişate în limba originală. Cu toate acestea, în cadrul informaţiilor validate de autorităţile naţionale se intenţionează şi includerea unui sumar în limba engleză a descrierii teritoriului acoperit de GAL-uri (caracteristici fizice şi socio-economice) şi strategiile lor de dezvoltare.