Europejska baza danych Lokalnych Grup Działania

(Europejska baza danych Lokalnych Grup Działania jest obecnie dostępna w następujących wersjach: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Witamy w Europejskiej Bazie Danych Lokalnych Grup Działania (LGD), która zawiera przydatne informacje na temat LGD, m. in. dotyczące: danych kontaktowych, obszaru, strategii rozwoju oraz współpracy.

Informacje o poszczególnych LGD zawarte są w fiszkach. Dostęp do nich jest możliwy zarówno przez wyszukiwarkę, za pomocą wyboru podanych kryteriów, jaki i ze strony Dossier Państw Członkowskich, gdzie można wybrać daną LGD wskazując jej położenie geograficzne na mapie Unii Europejskiej. Ponadto fiszki są dostępne z listy adresowej LGD znajdującej się na stronie Kto jest kim.

Informacje zapisane w bazie danych zostały zgromadzone przez Punkt Kontaktowy w trakcie pierwszego kwartału 2005 roku. Następnie Lokalne Grupy Działania Leader+ zostały włączone w proces korekty i uzupełniania danych, a odpowiednie władze krajowe i/lub Krajowe Jednostki Sieci pomogły przy ostatecznym ich zatwierdzeniu. W niektórych przypadkach fiszka opatrzona jest komunikatem "Wersja jeszcze nie zatwierdzona przez władze krajowe". W pozostałych fiszkach, informacje mogą być traktowane jako oficjalnie zatwierdzone przez odpowiednie władze i/lub Krajową Jednostkę Sieci.

Planujemy poszerzenie tej sekcji o informacje dotyczące LGD z nowych Państw członkowskich w miarę ich dostępności i według tych samych zasad.

Informacje o LGD zostały zamieszczone w oryginale. Planowane jest jednak również dodanie w języku angielskim skróconego opisu obszaru działania LGD (warunki fizyczne i społeczno-ekonomiczne) oraz strategii rozwoju do informacji zatwierdzonych przez władze krajowe.